با صدای بسته شدن در حیاط، پشت سرم، دست می کنم و چتر مشکیم رو باز می کنم بالای سرم؛ وقتی از امن شدن خیس نشدن هامون مطمئن شدم، دست دراز می کنم سمت دست های کوچولوی گل پسرم؛ اون روز برعکس همیشه خیلی آروم به نظر میومد، البته گه گاهی پیش میومد که تا این اندازه مثل آدم بزرگا رفتار کنه و این یه پوینت مثبت بود برای من که با اعصاب راحت ببرمش بیرون و یه دوری بهش بدم. با اینکه آب زیادی کف خیابون رو گرفته بود ولی ترجیح دادم به جای بغل کردن، دستاشو بگیرم تا یاد بگیره دنیا چقدر با آدماش جدیه و حتی زمین خیسم با کسی شوخی نداره! آروم آروم با هم قدم برمی داشتیم و اون با پاهای کوچیکش شلپ شلپ روی کف خیس آسفالت قدم برمی داشت و قشنگ بودن یه روز بارونی رو عجیب زیر گوشم زمزمه می داد. بهش گفتم: به این بارون نگاه کن؛ قدیمیا می گفتن بارون رحمته و از سمت خدا نازل می شه، می گفتن بارون رحمته و گناه رو از وجود آدماش پاک می کنه، آدما رو جلاء می ده و وجود پاک به وجودشون هدیه می کنه، می گفتن بارون رحمتیه که لباس عافیت به بدن بنده هاش میپوشونه و زمین رو از هر زشتی پاک می کنه اما همیشه یادت باشه، حتی همین چیز خوب اگر از حد بنده هاش خارج بشه، دیگه خوب نیست، دیگه خواستنی نیست، دیگه مثل روزای اول قشنگ و تکرار نشدنی نیست.


بهش گفتم اونی که دیروز دیدی آفتاب بود، آفتابم مثل بارون خیلی برای زمین با فایده است؛ آفتاب اگر نباشه، نور نیست، اگر نباشه حیات نیست، اگر نباشه خیلی چیزا از هم گسسته می شه، ولی همین چیز پر فایده هم اگر از حد بنده هاش خارج شه بازم جای اما و اگر برای بقیه می زاره. همیشه یادت باشه که آدما موجودات فوق العاده دمدمی هستن، اون ها خشکی رو ول می کنن و میان به سمت دریا، چون از وجود دریا بی بهره ان، ولی اون هایی که لب دریا زندگی می کنن، دریا رو ول می کنن و میرن به سمت کویر، چون دیدن کویر خیلی بیشتر از دریا براشون رویایی تره. 


یاد بگیر توی زندگیت که هیچ وقت بیش از اندازه واسه آدماش خوب نباشی؛ رحمت بیش از حد، حتی اگر از سمت خدا هم باشه ، کفران نعمت به همراه داره و همین تفاوت ها باعث شده که ما آدما بتونیم بی شکایت به زندگیمون ادامه بدیم. فراموش نکن که خوبی هر چقدرم که خوب باشه، هر چقدرم که رویایی و قشنگ باشه، اگر از حدش بگذره، دیگه خوب نیست، دیگه خواستنی نیست، دیگه مثل روزای اول قشنگ و تکرار شدنی نیست، تنها یه روزمرگی ساده است که بود و نبودش هیچ فرقی برای فرد مورد نظرت نداره. به قولی یه دوستی: "داداشم، زیادی خوب نباش، داستان میشه..."