جونم واست بگه که، رفتم پیش این بیدله، موضوع رو یواشکی باهاش در میون گذاشتم(البته با کلی قسم و آیه و اینها که یک وقت به کسی چیزی نگه و از اینجور حرفا)، اوایل راضی نمی شد، تا اینکه گفتم چیکار کنم چیکار نکنم، خودمو بهش معرفی کنم، شاید خر شد با ما بیاد زمین، برگشتم از خودم براش گفتم که آره من ارباب مرگ هستم و ابرچوبدستی واسه من بود و اینها، تازه یارو شصتش تیر خورد ای، آنتیوس پورال که میگفتن تویی، آقا ما خیلی چاکریم و آرزوی دیدار شما رو داشتیم و کلا خیلی از ما تعریف کرد، یعنی اینقدر تعریف کرد که به جایی اینکه اون خر بشه، من خر شدم!

آقا سرتو درد نیارم، با این بیدله، رفتیم زیر درخت سیب، یه چند تا سیب کندیم که خوشه ی راهمون بشه اونور از گرسنگی نمی ریم، یکی یه دونه سیبم گرفتیم دستمون که یه گاز ازش بگیریم که سر از زمین در بیاریم، آقا ما تا دست به این سیب نزدیم، چنان بهشت آلارم قرمز داد که یه لحظه من اون وسط شل شدم نمیدونستم چیکار کنم، دم این بیدله گرم، بچه فرزی بود، سری کوله رو پر سیب کرد، یه دونه سیبم داد دستم، آقا نخور کی بخور، عینهو این جنگ زده های ویتنام، این نگهبانای بهشتم داشتن مثل اسب، تیز و بز میومدن سمت ما، دیگه اصلا نفهمیدیم چطوری خوردیم، آقا این سیبه تموم نشد، یکدفعه نمی دونم چی شد سر گیجه و اینها، چشام سیاهی رفت، دیگه بعدش نفهمیدم چی شد...

چشم باز کردیم، دیدیم ای، من و بیدل افتادیم کنار جاده، یه جاده رو به دریا بود، یه تابلو هم زارچ خورده بود وسطش، روشم بزرگ نوشته بود: به جزیره ی بالاک خوش آمدید... آقا، ما مسیر جاده رو گرفتیم تا رسیدیم به این تالار، از اونجایی که هافلپاف کلا گروه خیلی خونگرمی بود و این حرفا، شنیده بودم یه مروپی گانتی هم توشه که خیلی دلبر و اینها، این بیدله رو راضی کردم با هم بریم هافلپاف، اونم که دیگه آب از سرش گذشته بود دیگه مخالفتی نکرد و شدیم هافلپافی... 

کلا در آخر این انشاء رو اینطوری واستون تموم کنم که، هر وقت جایی خوبی بودین و خوشی زد زیر دلتون، حتما حتما حتما(تاکید می کنم) به یکی بسپارید که یه فصل خدا شما رو گوش مالی بده تا هیچوقت نقد رو ول نکنی بچسبی به نسیه، شاید یک ماهه تمام خونه نشین بشید، ولی مطمئن باشید نتیجه ای که آخر سر می گیرید، خیلی بهتر از اون چیزی خواهد بود که از اون مسیر می تونستید بگیرید... ولاغیر!


یادگاری از انجمن جادوگران، رول چهارم، قسمت آخر - به قلم سال 1392

پست مرتبط: