بهش گفتم: هر وقت دری به سمتت باز شد هیچ وقت بی تفاوت از کنارش نگذر، بلکه اول بایست و خوب بهش فکر کن و بعد تصمیم بگیر می خوای از کنارش رد بشی یا نه! زمانی که یکی درهای قلبشو به روت باز می کنه بدون اینقدر به درونش نفوذ کردی که می خواد تو رو به امپراطوری قلبش راه بده؛ هیچ وقت با خر بازی هات باعث سقوط این امپراطوری نشو، بلکه یا درهای قلبشو ببند و یا واردش شو، اینطوری خیلی بهتر می تونی به وجود واقعی یه نفر احترام بزاری. 

همیشه یادت باشه گفتن یه حرفایی خیلی سخته ولی در عوض جواب هاشون خیلی آسونه! مثلا وقتی یکی بهت میگه دوستت دارم یا دلم برات تنگ شده یا جات تو قلبمه و همیشه به یادتم، هیچ وقت در جوابش نگو: لطف داری، نظر لطفته، ممنونم، خواهش می کنم؛ وقتی یکی این حرفا رو بهت می زنه اونم در جواب منتظر این حرف هست که تو هم بهش بگی: منم دوستت دارم، دل منم برات تنگ شده، جای تو هم همیشه تو قلبمه و منم همیشه به یادتم؛ وقتی یکی این حرفا رو بهت می زنه می خواد مطمئن بشه تو هم باهاش هم دلی، تو هم مثل اون داری از غم دوریش درد می کشی و اونم یه جایی توی قلبت داره. وقتی با خر بازی هات این مهم رو ادا نکنی ناخودآگاه چیزی تو درون اون فرد می شکنه که باعث میشه یه قدم از احساس واقعی وجودش فاصله بگیره، باعث میشه از درون شبیه روباتی بشه که هیچ احساسی توی وجودش جریان نداره... احساسات آدما رو جدی بگیر چون اونها، همونهایی هستن که همیشه بهت یادآور می شن که هنوزم انسانیت زندست و هنوزم زندگی جریان داره...