بهش گفتم: صفات به حرف نیست، بلکه براساس عمل هر موجوده که سنجیده میشه؛ اینکه تو حرف از عمل نیکو و درستکاری بزنی اما در عمل خلاف این حرف ها رو ثابت کنی، در واقع عمل توئه که باعث میشه شخصیت اصلیت به معرض نمایش گذاشته بشه؛ انسان ها همیشه یاد گرفتن که مردم رو براساس چیزی که می بینن قضاوت کنن و این دیدنی ها دقیقا بر می گرده به صفات واقعی هر شخص که در نهایت درون مایه اون فرد رو تشکیل می ده؛ اگر سگ باوفاست، اگر اسب نماد نجابته و اگر شیر دلاوری رو بیداد می کنه، این صفات خوب یا بد دقیقا در رفتارشونه که نمود پیدا می کنه. پس اگر می خوای انسانیت جزوی از وجود تو باشه باید یاد بگیری بیشتر از اینکه حرف بزنی عمل کنی؛ اونجاست که من بهت قول می دم همگی به نیکی ازت یاد کنن...