آسمون رو به زوال بود و غروب نارنجی رنگش، صورت فلک رو نقاشی کرده بود؛ ما طبق معمول روی صندلی های پله ای شکل که اصطلاحا بهش "بلوچیر" می گفتن نشسته بودیم و با تموم خستگیمون، به غروب تکراری و خستگی ناپذیر آسمون نگاه می کردیم. تو مثل همیشه حرف از رفتن می زدی و من مثل همیشه سعی می کردم متقاعدت کنم که پیش خودمون، توی این جهنم بمونی و شرایط رو تحمل کنی؛ تو دو دل می شدی با حرفای من و درگیر می شدی با احساس خودت که بین راه هایی که پیش رو داری کدومو انتخاب کنی و من، نگران تر از همیشه، نگرانی هامو پشت زوال پاییزی پنهون می کردم و رو به افق به آخرین امیدی که توی قلبم داشتم لبخند می زدم.

سرگرم این حرفا بودیم که یکدفعه دست کرد توی جیبشو یه کاغذ تا شده در آورد و گرفت سمتم؛ بهم گفت یه نگاه بهش بنداز و نظرتو بهم بگو؛ با اینکه می دونست برعکس خودش هیچی بارم نیست، ولی به نظرم همیشه بها می داد و سعی می کرد نظرمو در مورد اهدافی که پیش رو داره بدونه. بازش کردم و با دقت، یه نگاه سرتاسری از سر تا پا بهش انداختم و برگه گرفتم سمتش؛ با کنجکاوی تمام برگه رو از دستم گرفت و با همه سوال هایی که توی ذهنش داشت ، خیره شد تو چشام؛ بهش گفتم فکر نمی کنی یکم واسه این حرفا زوده؟ احساس می کنم خیلی زود داری واسه آیندت تصمیم می گیری. شوک شد؛ گنگ شد؛ مات شد؛ اینگار که اصلا انتظار شنیدن چنین حرفایی رو نداشت. بهش گفتم یه ضرب المثل فابرکاستلی هست که می گه: "هیچ وقت شکم سیری، واسه رژیمت تصمیم نگیر!"؛ آدما وقتی می خوان در مورد آیندشون تصمیم بگیرن هیچ وقت شرایط رو مدنظر قرار نمیدن، میشینن یه گوشه و یکدفعه تصمیم می گیرن از فردا یه کار بزرگی رو انجام بدن در صورتی که هیچ وقت از خودشون نمی پرسن که آیا شرایط و موقعیتشون در وضعیتی هست که بتونن به این کار رسیدی کنن یا نه. خیلی وقتا شده که تو غذاتو خوردی و با فکر راحت نشستی یه گوشه؛ پیش خودت می گی: خب احساس می کنم وزنم دیگه رفته بالا و یکم باید به فکر سلامتیم باشم؛ با خودت عهد می بندی که از فردا به جای شام، سالاد بخوری! اما وقتی فردا می رسه دقیقا همون کاری رو می کنی که شب گذشته کردی و جالبم اینجاست که شب بعد هم اجرای این تصمیم رو به شب بعدش موکول می کنی! اگر واقعا می خوای توی زندگیت پیشرفت کنی هیچ وقت نزار شرایط خوبت، محیطی رو بسازه برای شرایط عالی تر! از من می شنوی شرایط هر چی بحرانی تر، بهتر؛ اینطوری احساس می کنم خیلی بهتر بتونی به همه ی آرزوهایی که توی قلبت داری رسیدگی کنی.